Odgovorno s hrano

Vrtec Urša sodeluje v mednarodnem projektu Odgovorno s hrano (Eat Responsibly). Osrednja tema projekta je hrana, vpliv hrane na okoljske, gospodarske in varnostne vidike prehranjevanja. S projektom želimo med mladimi, njihovimi starši in v lokalni skupnosti povečati zanimanje in razumevanje o medsebojni soodvisnosti lokalnih in globalnih prehranjevalnih verig ter jih motivirati in usposobiti za globalno odgovoren način prehranjevanja.

Cilj projekta: ZMANJŠATI KOLIČINO ODPADKOV HRANE V NAŠEM VRTCU.

Ob zaključku projekta bomo v mesecu maju 2017 organizirali javni dogodek Uršina EKO tržnica. Obiskovalcem bomo ponudili pridelke iz EKO vrtička, domače namaze, naravne napitke, domače piškote, drobtine in domač kruh.

Koordinatorji projekta Odgovorno s hrano so:

  • Maruša Omahen, koordinator projekta
  • Andreja Bele, kontaktna oseba
  • Mira Mlakar Korbar, koordinator Eko šole

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2019