Eko

SKLEPI EKO PROGRAMSKEGA SVETA:

 • Poskrbeli bomo za urejenost okolice z vsakodnevnimi pregledi in angažiranjem vseh strokovnih delavcev, da skupaj z otroki poskrbimo, da je okolica našega vrtca čista in urejena.
 • Pregledali bomo oznake za varčevanje z vodo in energijo, ter jih po potrebi dodali.
 • Bedeli bomo nad doslednim ločevanjem odpadkov – koši za ločeno zbiranje odpadkov so razvrščeni po vseh igralnicah.
 • Spodbujali bomo starše, da skupaj s svojimi otroki nadaljujejo s prinašanjem zamaškov , saj  na ta način razvijamo tudi socialni vidik – pomagati tistim, ki so pomoči potrebni.
 • Spodbujali bomo strokovne delavce, da se pri umetniških dejavnostih čimveč poslužujejo odpadnih materialov.
 • Seznanili bomo vse zaposlene z eko projekti in eko dejavnostmi.
 • Še naprej bomo sodelovali z JKP PRODNIK, DOMŽALE, katerim se za vso pomoč in sodelovanje zahvaljujemo.

EKOPROGRAMSKI SVET VRTCA URŠA:

 • MIRA MLAKAR KORBAR – eko-koordinatorica vrtca Urša,
 • MATEJA ZIBELNIK – za enoto Čebelica
 • MATEJA KRALJ – za enoto Urša
 • VESNA SENČAR - za enoto Bistra
 • MONIKA ŠKRJANC – za enoto Češmin
 • ALENKA KANCILJA - za enoto Pikapolonica
 • GREGA KOTNIK - za enoto Mavrica


Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2019