Varno v prometu

PROJEKT VARNO V PROMETU V VRTCU URŠA

Eden izmed ciljev, ki si ga zastavimo v letnem delovnem načrtu Vrtca Urša s področja prometne vzgoje je sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k vzgoji otrok na področju prometne vzgoje, ter jih varno vključevati v promet, hkrati pa otroke navajati na odgovoren, spoštljiv odnos do udeležencev v prometu ob pridobivanju znanj in razvijanju pojmov povezanih s prometom in njegovim družbenim pomenom.

S prometno vzgojo se seznanjajo vsi otroci našega vrtca. Zaposleni Vrtca Urša se zavedamo, kako pomembno je, da otrokom, ki obiskujejo naš vrtec tekom predšolskega obdobja, predstavimo različne dejavnosti in situacije, katere jim bodo pomagale, da bodo kot samostojni udeleženci v cestnem prometu poskrbeli za svojo varnost in varnost drugih. Pri svojem delu sledimo usmeritvam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je pripravilo dokument Varna mobilnost v vzgoji in izobraževanju do leta 2024. Strokovni delavci z načrtovanimi dejavnostmi s področja prometne vzgoje tekom celega šolskega leta, otroke spodbujajo in krepijo veščine za kulturno vedenje v prometu, in jih ozaveščajo s pomembnostjo upoštevanja pravil v prometu v vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu. Tovrstne dejavnosti potekajo preko različnih iger vlog, dramatizacij, poligonov in ostalih likovnih, glasbenih in gibalnih dejavnosti. Predvsem skrbimo za postopnost in primernost vsebin glede na starost otrok. Že v najmlajših skupinah se otroci navajajo na hojo po varnih poteh okrog vrtca. Družijo se s starejšimi otroki in preko njih pridobivajo znanje o prometni vzgoji. Kot zanimivost naj izpostavimo nekaj dejavnosti vezanih na različne starostne skupine. Otroci v skupinah 3-4 letnih otrok, svojo spretnosti preizkušajo na prometnih poligonih, v okviru katerih se  preko igre seznanjajo z različnimi prometnimi situacijami.  V skupinah 5-6 letnih otrok pa otroci skozi celo leto aktivno sodelujejo v državnem projektu Pasavček, udeležijo se programa Kolesarčki, seznanjajo se z delom gasilcev in policistov.

Menimo, da je za ozaveščanje otrok na tem področju pomembno tudi sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, zato sodelujemo z različnimi zunanjimi sodelavci in institucijami, ki nam s finančnimi in materialnimi sredstvi pomagajo, da so dejavnosti s področja prometne vzgoje bolj pestre in zanimive.

To so:

  •     Republiški svet za preventivo v cestnem prometu,
  •     Občinski svet za preventivo v cestnem prometu Domžale,
  •     Policijska postaja Domžale,
  •     Center za zaščito in reševanje Domžale
  •     Sodelovanje s podjetjem Rudi Turs d.o.o.
  •     Belak in partnerji d.n.o. » Kolesarčki«   
  •     Zavarovalnica Triglav
 
Zavarovalnica Triglav, d.d.
 
 
 
 

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023