Aktualno

Zdravje v vrtcu

26.06.2020

»POČUTIM SE DOBRO«

Zdravje v vrtcu

Skupine, ki so bile v letošnjem šolskem letu vključene v projekt Zdravje v vrtcu so poskušale skozi celo leto organizirati dejavnosti, preko katerih smo skrbeli za vzgojo na področju zobozdravstva, zdrave prehrane, narave in varovanja okolja, osebne higiene, varnosti v vročih mesecih, varnosti v prometu in na igriščih, duševnega  zdravja, gibanja, zdravega načina življena. Letošnja rdeča nit projekta Zdravje v vrtcu »Počutim se dobro« je dobro sovpadala tudi s cilji LDN Vrtca Urša, pri čemer skrbimo za vpeljevanje različnih tehnik sproščanja in umirjanja, ki skrbijo za obvladovanje stresa, ustvarjanju dobre klime in dobrega počutja v vrtcu. Strokovni delavci smo za dobro počutje otrok skrbeli z načrtovanjem različnih aktivnosti.

Na področju duševnega zdravja so se otroci srečali  z različnimi načini sproščanja in umiritve: poslušanje umirjene glasbe (klasična glasba, zvok himalajskih posod), umirjene vaje za raztegovanje telesa (Pravljična joga, Tibetančki za otroke), umirjeno gibanje z različnimi pripomočki (časopisni papir, trakovi, ob aktivni pravljici), masaža z žogicami, sproščanje z globokim dihanjem, sproščanje v naravi (v gozdu), sproščanje preko čutil, sproščanje s slikanjem, hoja po čutni poti, vizualizacija. Otroci so poskušali prepoznavati različna čustva. Ugodje so doživljali tudi ob razvijanju ljudskih plesov in običajev. V okviru celotnega vrtca pa smo ustvarjali na temo Sproščanje skozi umetnost ter izdelke razstavili v Knjižnici Domžale. Dobro počutje otrok je bilo doseženo tudi s pomočjo dramatizacij (npr. Rokavička), pri čemer so bili otroci aktivni udeleženci, ki so soustvarjali dramatizacijo zgodbe.

Na področju gibanja so otroci svoje gibalne spretnosti urili na različnih poligonih, štafetnih igrah, igrah z žogo, ob različnih igrah so razvijali moč mišic (npr. vožnja samokolnice v paru, vlečenje vrvi), rajalno gibalne igre (Kdo se boji črnega moža, Lisička, kaj rada ješ; Ptički v gnezda), vsakodnevno jutranje razgibavanje, tedenske gibalne minutke, sprehod po pravljični poti, spoznavali so zimske športe, plesali ljudske plese (Rašplja, Ali je kruhek že pečen, Bela lilija). V okviru atletske abecede so otroci metali krogle, diske in kopije, skakali v višino ter daljino in tekli skozi ovire in štafeto. Ob predstavitvah športov so se otroci seznanili s karatejem, plesom in gibalno abecedo.

V okviru zobozdravstvene vzgoje so se otroci srečali z medicinsko sestro, ki je otroke motivirala z zgodbo o zobku in jih ob pomoči makete zob in čeljusti seznanila s pravilno tehniko čiščenja zob in dlesni. Otroci so si zobe ščetkali tudi v kopalnici, nato pa ščetkanje vadili tudi na lutkah. Na to temo so spoznali pravljico o Sapramiški.

V navajanju na zdrav način življenja so starejši otroci obiskali zdravstveni dom, kjer so preko risanega filma spoznavali zdrav način življenja. Seznanili so se s pomembnostjo skrbi za zdrave zobe. S pomočjo strokovnih delavcev so pripravili juho, sadno solato. Razvrščali so zdravo in nezdravo prehrano. Rojstne dneve praznujemo brez sladkarij.

O zdravi prehrani smo se veliko pogovarjali že v jesenskih mesecih. Predvsem v mesecu novembru smo velik pomen posvetili čebelam. Otroci so jih spoznavali preko slikanic, slikovnega gradiva, ogledali so si čebelnjak, predstavil se nam je čebelar, ustvarjali so čebelice iz različnega materiala, prepevali pesmi o čebelah, plesali čebelji ples. Otroci so v jesenskem času nabirali in pobirali sončnična in makova semena, lešnike, orehe, s čimer so nato v nadaljevanju obogatili žemljice, ki so jih spekli v vrtcu. Spoznavali so tudi delo mlinarja. V skupinah so otroci izdelovali sadna nabodala, smutije.

V mesecu oktobru so se otroci bolj podrobno seznanili s poklicem gasilca: obiskali so gasilski dom, prisluhnili zvoku gasilskih siren, ciljali tarče z ročnimi brizgalnami ter spoznavali število 112. Veliko smo ustvarjali iz naravnih in odpadnih materialov. Skrb za naravo smo izkazali tudi preko ločevanja odpadkov, varčevanja z vodo in elektriko. Otroci so posadili tudi fižol, skrbeli zanj, opazovali njegovo rast in ga na koncu odnesli domov.

Skrbeli smo za varno vključevanje otrok v promet (prečkanje čez prehod, hoja po pločniku, privezovanje s pasom v avtomobilu). Otroci so prometne znake spoznavali na sprehodih in tudi preko igre. Starejši otroci so se odpravili na orientacijske pohode.

Skrb za osebno higieno smo uresničevali tekom dnevne rutine, z njenim pomenom pa so se otroci srečevali tudi v dejavnostih: plakat o higieni rok, eksperiment »virusi«, merjenje višine in teže, spoznavanje telesnih značilnosti.

Leto pa je zaznamovala tudi posebna prelomnica, ki nas je za nekaj tednov fizično ločila med seboj. Ko smo se po koncu epidemije vrnili nazaj v vrtec, smo se s pojavom koronavirusa seznanili preko različnih dejavnosti: zgodba o koronavirusu, pogovor o doživljanju/čustvih v korona-času, skrb za umivanje rok, izdelava plakata o higieni rok, igra »koronakviz«. Ubirali smo različne načine, kako otrokom razložiti popolnoma nov pojav in jim omogočiti varno ter zdravo bivanje v vrtcu.

Koordinator projekta Zdravje v vrtcu
Nives Ravnikar

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023