VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Svetovalna služba

Ko otrok začne obiskovati vrtec, se prične tkati vez med družino, otrokom in vrtcem. Vzgoja v družini in vzgoja v vrtcu se medsebojno povezujeta, prepletata in dopolnjujeta.

Svetovalna delavka želi v sodelovanju z vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, vodstvom vrtca in starši soustvarjati čim boljše pogoje za dobro počutje, razvoj in učenje otrok. Prizadeva si, da bi odrasli, tako starši kot strokovni delavci, otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Pri tem je sodelovanje s starši ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in strokovno pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo.

Najpogostejše teme, o katerih se starši lahko posvetujete s svetovalno delavko:

  • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah;
  • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini;
  • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
  • svetovanje o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju;
  • spodbujanje potencialno nadarjenega otroka,
  • prehod otroka iz vrtca v šolo.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru, zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje tudi s strokovnjaki zunanjih institucij.

Svetovalna delavka se s starši srečuje na osebnih svetovanjih in posvetovanjih, na predavanjih in srečanjih za starše ter ostalih skupnih srečanjih, ki jih pripravlja vrtec. 

Svetovalno delo v Vrtcu Urša opravljata:

Svetovalna delavka: Melita Lisjak Koderman, univ. dipl. ped.

Sedež: Vrtec Urša, enota Češmin, Murnova ulica 14, Domžale
Telefon: 01 729 86 16
e-pošta: melita.lisjak.koderman@vrtec-ursa.si

Svetovalna delavka: Maja Petru, univ. dipl. ped.

Sedež: Vrtec Urša, enota Češmin, Murnova ulica 14, Domžale
Telefon: 01 729 86 24
e-pošta: maja.petru@vrtec-ursa.si


Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024