VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Kontakti

Sedež uprave

Murnova ulica 14
1230 Domžale
Tel: 01/729 86 14

Email: tajnistvo@vrtec-ursa.si

 

Ravnateljica:

Martina Pančur
 

 

01/729 86 15

 

tina.pancur@vrtec-ursa.si
ursa@vrtec-ursa.si 

Pomočnici ravnateljice:

Urška Javoršek


Nuška Rožič

 

01/729 86 17

 
01/729 86 00

 

ursa.javorsek@vrtec-ursa.si
ursa@vrtec-ursa.si   

nuska.rozic@vrtec-ursa.si     

Tajnica vrtca (Uprava):

Barbara Anžel

 

01/729 86 14

 

tajnistvo@vrtec-ursa.si

Administratorka:

Helena Brate Mal

 

01/729 86 24

 

helena.brate.mal@vrtec-ursa.si

Svetovalni delavki:

Melita Lisjak Koderman

Maja Petru

 

01/729 86 16

01/ 729 86 24

 

melita.lisjak.koderman@vrtec-ursa.si

maja.petru@vrtec-ursa.si

Računovodkinja:

Nelli Lorbek

 

01 729 86 18

 

nelli.lorbek@vrtec-ursa.si      

Knjigovodkinja (obračun plač):

Mateja Borovnik

 

01 729 86 18

 

mateja.borovnik@vrtec-ursa.si

Organizator prehrane in 
zdravstveno higienskega režima:

Maruša Omahen

 


01/729 86 10
031/830 367

 


marusa.omahen@vrtec-ursa.si

Vodja enote Čebelica in Urša:

Nuška Rožič

 

01 729 86 20 
01 729 86 00

 

cebelica@vrtec-ursa.si
nuska.rozic@vrtec-ursa.si  

Vodja enote Pikapolonica:

Tatjana Grčar

 

08/ 205 31 90

 

tatjana.grcar@vrtec-ursa.si

Vodja enote Bistra:

Jelka Kokalj

 

01/729 86 25

 

bistra@vrtec-ursa.si

Vodja enote Češmin:

Urška Ulčar 

 

01/729 86 23

 

ursa.ulcar@vrtec-ursa.si

Vodja enote Mavrica:

Andreja Ropotar Jagodic

 

01/729 86 27

 

andreja.ropotar.jagodic@vrtec-ursa.si 

Vzgojiteljica DSP:

Eva Križnik

Rosana Lukač

 

 

 

eva.kriznik@vrtec-ursa.si

rosana.lukac@vrtec-ursa.si

Vodja kuhinje enote Urša:

Darja Cerar

 

01/729 86 05

 

kuhinja.ursa@vrtec-ursa.si 

Vodja kuhinje enote Češmin:

Terezija Kovaček Gruden

 

01/729 86 19
041/ 935 643

 

kuhinja.cesmin@vrtec-ursa.si

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024