KOTIČEK ZA OTROKE

 

 

Spoštovani starši,

Od 1. decembra 2018 dalje upravičenci do pravice znižanega plačila vrtca v mesecu, ko se jim pravica izteče, ne vlagajo vlog za nadaljnje prejemanje pravice. Centri za socialno delo bodo ob izteku odločbe ponovno odločali po uradni dolžnosti in izdali novo odločbo.

Prvo vlogo morajo oddati starši, ki te pravice še niso uveljavljali oz. katerih otroci gredo prvič v vrtec.

Več...  

Vrtec Urša je javni vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Domžale.

Izvajamo 9 urni dnevni program za otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo.

Za otroke, ki ne obiskujejo vrtca se enkrat tedensko v popoldanskem času izvajajo igralne ali cicibanove urice, odvisno od starosti otrok.

VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024