VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Dietna prehrana

Prehranske alergije pri otrocih in izvajanje dietne prehrane v Vrtcu Urša

Alergija na prehranske alergene postaja zadnje desetletje tudi pri nas pomembna zdravstvena težava ter diagnostični in terapevtski problem v medicinski praksi. V otroškem obdobju se pogosto razvijejo alergije na kravje mleko, jajca, redkeje na pšenično moko, žita, sojo, arašide, citruse, ribe, svinjsko meso. Najpogostejše težave, ki jih povzročajo alergeni se pokažejo na prizadetosti prebavil (afte, celiakija, gastroenteritis, kolitis), na koži (ekcem, urtikarije) in na dihalih (astma, alergijski nahod).

V Vrtcu Urša upoštevamo specifične prilagoditve prehrane za posamezne otroke v primerih, ko gre za bolezni povezane z motnjami prebave in presnove. Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način zdravljenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Prehrana otroka mora biti premišljeno in skrbno načrtovana, še toliko bolj, če gre za otroka s prehransko alergijo. Prehrana mora otroku ne glede na vse zagotoviti nemoten telesni in duševni razvoj. Če je le mogoče, jedilnike načrtujemo tako, da se otrok počuti čim manj drugačnega od sovrstnikov in prikrajšanega za določene jedi.

V Vrtcu Urša pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, za katere starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC.

Priporočamo, da starši prinesejo potrdilo vzgojitelju mesec pred vstopom otroka v vrtec, da se dieta lahko kvalitetno pripravi in nabavi določena posebna živila, odvisno od diete. Če pride do sprememb v izvajanju diete, je potrebno spremembo pisno javiti. Starši so dolžni vsako spremembo dietne prehrane sproti javljati vzgojiteljici, ki prenese informacije vodji prehrane.

V primeru strogih izločitvenih diet pa priporočamo tudi osebno srečanje in posvetovanje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje v enoti.

DOLŽNOSTI STARŠEV

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti otroka z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom otroka v vrtec (približno mesec pred vstopom)
  • za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo
  • pisno javljati spremembe v izvajanju diete
  • starši javijo odsotnost otroka z dietno prehrano vzgojiteljici ter dosledno javijo odsotnost otroka z dieto dan pred predvideno odsotnostjo ali pa najkasneje do 7.30 ure na dan odsotnosti v kuhinjo vrtca in sicer:
  1. za otroke, vključene v enote Urša, Bistra, Čebelica, Pikapolonica  na tel. št. 01/729-86-05
  2. za otroke, vključene v enoto Češmin, Mavrica na tel. št. 01/729-86-19 ali 041-935-643
  • tudi v primeru, da dieta ni več potrebna, prinesti zdravniško potrdilo o prenehanju izvajanja diete.

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023