VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Odjava prehrane

Odjava otrok v primeru bolniške odsotnosti, dopusta in drugih odsotnosti

Starši lahko v primeru odsotnosti otroka odjavijo prehrano in sicer najkasneje do 9.00 ure eni od njegovih vzgojiteljic. V kolikor sta nedosegljivi ali odsotni, javijo odsotnost tisti vzgojiteljici, ki je sprejela klic. Vzgojiteljica, ki je sprejela klic, posreduje informacijo vzgojiteljici, ki nadomešča v oddelku.

Odjava otrok z DIETO v primeru bolniške odsotnosti, dopusta in drugih odsotnosti

Straši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano prav tako odjavijo odsotnost eni od njegovih vzgojiteljic, v kolikor to ni mogoče, javijo tako, kot je navedeno zgoraj.

Dosledno pa morajo javljati odsotnost otroka tudi v KUHINJO vrtca in sicer najkasneje do 7.30 ure na dan odsotnosti.

  • za otroke, vključene v enote Urša, Bistra, Čebelica, Pikapolonica  na tel. št. 729-86-05 (kuhinja Urša)
  • za otroke, vključene v enoto Češmin, Mavrica na tel. št. 729-86-19 ali 041-935-643 (kuhinja Češmin)

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023