VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.
VSI SKUPAJ TVORIMO MAVRICO. NAJ SE STROKOVNOST, STRPNOST IN SPOŠTOVANJE PRELIJEJO V BARVITE IGRE IN DOBRO POČUTJE.

Sklad Vrtca Urša

Na pobudo staršev  smo v šolskem letu 2011/12 ustanovili Sklad Vrtca Urša, ki deluje na podlagi sklenjenih pravil o delovanju Sklada Vrtca Urša. Sklad vrtca vodi upravni organ v sestavi 7 članov: 4 člani staršev in 3 člani zaposlenih:

 • Jošt Otrin (predsednik UO Sklada Vrtca Urša, predstavnik staršev iz enote Češmin)
 • Eva Moretti (namestnica predsednika UO Sklada Vrtca Urša, predstavnica zaposlenih iz enote Urša)
 • Gaja Rihar (predstavnica staršev iz enote Urša)
 • Tanja Stevič (predstavnica staršev iz enote Bistra)
 • Bine Pengal (predstavnik staršev iz enote Pikapolonica)
 • Suzana Škrbinc (predstavnica zaposlenih iz enote Češmin)
 • Sabina Pestotnik (predstavnica zaposlenih iz enote Mavrica)

NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA:

 • Pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij in drugih virov. Sredstva sklada se vodijo na posebnem kontu zavoda.
 • Financiranje nadstandardne dejavnosti posameznega oddelka ali enote vrtca, ki ni sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financira iz javnih sredstev.
 • Nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne  dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa.
 • Pomoč socialno šibkim oziroma ogroženim otrokom.
 • Prošnjo za pomoč iz sredstev Sklada Vrtca Urša naslovite na: Upravni odbor sklada Vrtca Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale.

NAČIN ZBIRANJA SREDSTEV:

 • S prostovoljnimi prispevki,
 • z nakazilom na transakcijski račun vrtca s pripisom – za sklad,
 • preko različnih prireditev (Uršin živ-žav, bazar, …),
 • s prispevki donacij in sponzorjev.
   

VAŠA NAKAZILA LAHKO NAKAŽETE NA:

TRR: SI56 0110 0600 8354 148, sklic za nakazilo: SI00 291000

Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale

Davčna številka: SI67013457, e-mail: ursa@vrtec-ursa.si

 

Veseli bomo vaših finančnih prispevkov in materialnih sredstev (tekstil, usnje, papir, kosi lesa, plastika in podobno – primerno za ustvarjanje otrok).

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024