Eko

SKLEPI EKO PROGRAMSKEGA SVETA:

  • Poskrbeli bomo za urejenost okolice z vsakodnevnimi pregledi in angažiranjem vseh strokovnih delavcev, da skupaj z otroki poskrbimo, da je okolica našega vrtca čista in urejena.
  • Pregledali bomo oznake za varčevanje z vodo in energijo, ter jih po potrebi dodali.
  • Bedeli bomo nad doslednim ločevanjem odpadkov – koši za ločeno zbiranje odpadkov so razvrščeni po vseh igralnicah.
  • Spodbujali bomo starše, da skupaj s svojimi otroki nadaljujejo s prinašanjem zamaškov , saj  na ta način razvijamo tudi socialni vidik – pomagati tistim, ki so pomoči potrebni.
  • Spodbujali bomo strokovne delavce, da se pri umetniških dejavnostih čimveč poslužujejo odpadnih materialov.
  • Seznanili bomo vse zaposlene z eko projekti in eko dejavnostmi.
  • Še naprej bomo sodelovali z JKP PRODNIK, DOMŽALE, katerim se za vso pomoč in sodelovanje zahvaljujemo.


Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023