Aktualno

Popusti staršem pri plačilu vrtca

30.03.2023

Obvestilo

Spoštovani starši,

Popusti staršem pri plačilu vrtca

na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale je Občinski svet Občine Domžale na 3. seji dne 16. 2. 2023 sprejel Sklep o popustih staršem pri plačilu vrtca. Sklep določa, da se staršem otrok, za katere Občina Domžale po veljavnih predpisih krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, prizna popust zaradi daljše odsotnosti otroka v vrtcu. Starši lahko popust koristijo ali v času poletnih počitnic (med 15. junijem in 15. septembrom) ali zaradi zdravstvenih razlogov (bodisi otroka, vključenega v vrtec, ali novorojenca v družini, ki ni starejši od 3 mesecev – slednje velja od 1. 4. 2023 naprej). Zdravstveni razlogi se uveljavljajo z oddajo vloge, ki ji je obvezno priloženo zdravniško potrdilo. Skladno s sklepom Občine Domžale, se od 1. 4. 2023 dalje, vloge za uveljavljanje popusta iz zdravstvenih razlogov oddajo v vrtcu.

Obrazec Vloga za uveljavljanje popusta iz zdravstvenih razlogov je dostopna na spletni strani Vrtca Urša (zavihek Kotiček za starše/ Obrazci). Vlogo, skupaj z dokazili, je potrebno oddati osebno na upravi vrtca ali poslati priporočeno po pošti na naslov Vrtec Urša, Murnova ulica 14, 1230 Domžale. 

Starši lahko koristijo bodisi poletno bodisi zdravstveno odsotnost otroka v skupnem trajanju neprekinjeno najmanj 1 in največ 2 meseca v koledarskem letu. Za zgoraj navedene razloge odsotnosti prizna Občina Domžale staršem popust v višini 50% od njihovega, z odločbo določenega zneska plačila cene programa, brez stroškov živil.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka s posebnimi potrebami (kar se izkazuje z odločbo o usmeritvi, INPD ali zapisnikom MDT), koristijo popuste za iste namene (poletne počitnice ali odsotnost iz zdravstvenih razlogov), v skupnem trajanju otrokove odsotnosti 4 mesece, od tega 1 mesec neprekinjeno, 3 mesece pa lahko tudi v eno ali dvotedenskih obdobjih.

Če starši pripeljejo otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene odsotnosti, se uveljavljanje popusta prekine oziroma starši do koriščenja le-tega niso več upravičeni.

Starši so uveljavljanje navedenih popustov dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Popuste lahko uveljavljajo le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

Popuste lahko koristijo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v Občini Domžale. Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče izven občine Domžale, morajo pridobiti informacije o možnem koriščenju popustov na svoji matični občini stalnega prebivališča. 

Martina Pančur
Ravnateljica

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024