Aktualno

Projekt Zdravje v vrtcu

21.07.2022

Projekt Zdravje v vrtcu

»S programom želimo razviti in okrepiti zmožnosti (capacity building) vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju« (stran NIJZ). Temu sledimo tudi v našem vrtcu, saj nam je počutje in zdravje tako otrok kot tudi zaposlenih prioriteta pri načrtovanju našega vsakdana.

V letošnjem šolskem letu je bila rdeča nit projekta Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost, ki nadgrajuje in hkrati podpira temo preteklih let Počutim se dobro. Z novimi znanji in izkušnjami krepimo sebe, sprejemamo novosti in se nenazadnje izboljšujemo. Vse to posledično prenesemo na otroke, ki so v večini še »nepopisan list« in odprti za vse naše doprinose.

Aktivnosti tekom leta so bile raznolike, pestre in otrokom ljube, kar je naš največji cilj, ki si ga zadamo in ga želimo uresničiti.

Vsakodnevna higiena je eden izmed temeljnih ciljev projekta. Otroci so se jo učili in se nanjo navajali s pomočjo didaktičnega materiala. Tako jim je pri tem pomagala »Biba«, ki jih je vodila do umivalnikov, Zgodba o traktorju katera je pomagala pri natančnem umivanju rok ter jih hkrati zabavala ter Schaumi pena s pomočjo katere so otroci usvojili temeljito umivanje rok in se pri tem še zabavali. Starejši otroci so si ogledali film Čiste roke za zdrave otroke, ki jim je dal še dodatno znanje o mikrobih in virusih ter pomembnost higiene.

Gibanje je ena izmed aktivnosti, ki so jo izvajale vse skupine in je redno na našem programu. Tako so se starejši otroci odpravili na orientacijski pohod po Pravljičnem Šumberku, pri tem jim je bila v pomoč slikanica Izgubljeni slamnik (U. Grilc). Skupine je spremljalo tudi načrtovano preživljanje časa na prostem v vsakem vremenu in temu prilagojene gibalne aktivnosti. Mlajši otroci so se gibali ob naslovu »Polžek telovadi in poje«, proti koncu šolskega leta pa so usvojili hrib na Šumberku.

Preko raznolike prehrane smo spodbujali otroke k zdravi hrani. V sklopu teh dejavnosti so otroci spoznali deklamacijo »Jabolko rdeče, hej« in s pomočjo sokovnika naredili naravni sveže iztisnjeni sok. Ker imajo vse enote eko vrtove, smo v dejavnosti vključili tudi pridelke iz vrta ter iz njih pripravljali namaze, juhe, solate. Tako so otroci poleg zdrave prehrane razvijali tudi občutek za zdrav način življenja ter skrb za okolje.

Varnosti v prometu in na igrišču namenjamo posebno skrb in jo izvajajo vse skupine našega vrtca. Pomembnost varnosti so otroci spoznavali preko deklamacije »Hej deževnik«, igre kjer so otroci načrtovali ceste, prehode za pešce, avte in se igrali igre vlog v prometu. V eni izmed skupin so izdelali zemljevid s kotički, ki jih otroci radi obiskujejo. Do njih so vodile ceste, pločniki, prehodi za pešce. Na ta način so se urili v pravilih o varnem vedenju v prometu. Pravila v prometu so otroci usvajali tudi preko plesa Z vlakom okoli sveta.

V sklopu letošnje rdeče niti pa smo otroke spodbujali k čuječnosti in vizualizaciji, pri tem jih je vodila Zgodba o letnih časih. Zavedanje, da pripadamo družini in določenemu okolju ter pri tem krepitvi sebe in posledično tudi drugih, so otroci spoznavali preko zgodbe Slončki plešejo (G. Van Genechten). O skrbi zase in za svoje duševno zdravje pa nas je še dodatno podučila medicinska sestra, ki je obiskala starejše skupine.

Tako smo zaključili celoletni projekt, pri tem pa se trudili in otrokom podali nove, dobre, boljše vsebine, ki jim pomagajo rasti v srečne in zadovoljne osebe.

Anja Herakovič Maček

Koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024