Aktualno

ZDRAVJE V VRTCU

30.08.2023

»PRIHODNOST JE MOJA«

ZDRAVJE V VRTCU

Glavni cilj tega projekta je, da je vrtec zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije. Tako smo vzgojitelji v skupinah skozi celo leto organizirali dejavnosti, ki so se navezovale na gibanje, zdrav način življenja, dobrega počutja – duševnega zdravja, varnosti v prometu, osebni higieni, naravi in varovanju okolja, zdravi prehrani.

Z novimi znanji in izkušnjami krepimo sebe, sprejemamo novosti in se nenazadnje izboljšujemo. Vse to posledično prenesemo na otroke, ki so odprti za vse naše doprinose in jih usmerjamo ter hkrati vplivamo na njihovo prihodnost.

Aktivnosti tekom leta so bile raznolike, pestre in otrokom ljube. Sledile so ciljem ob upoštevanju otrokovih želja in potreb.

Na področju rdeče niti, Prihodnost je moja, se je otroke spodbujalo s pomočjo didaktičnega slikovnega materiala, z vzorom in preko iger k samostojnosti. S pomočjo slikanice Muca Copatarica (E. Peroci) so otroci usvajali iskanje parov copat in obuvanje. Otroci so s strokovnima delavkama pripravili gibalno družabno dejavnost za starostnike. Na dogodku so se družili in izvajali gibalne vaje. Preko slikanice Lahko noč za medveda (B. Becker) so otroci spoznavali pomen počitka, skrb za zdravje, skrb zase tukaj in zdaj ter v prihodnosti. Slikanica jim je bila iztočnica za poustvarjanje, ki je bilo tako na jezikovnem kot tudi umetnostnem področju. Na jezikovnem so otroci ustvarjali z rimanjem, domišljijskimi zgodbami, medtem ko so na umetnostnem področju ustvarjali likovno.

V sklopu skrbi za zdravje so otroci obiskali preventivno zobozdravstveno ambulanto ZD Domžale, se spoznali s pravljico Sapramiška (S. Makarovič) in tekom zgodbe ponovili pomen preventivne zobozdravstvene dejavnosti. Po slikanici, so zgodbo obnovili še preko glasbene pravljice in se naučili pesem o Sapramiški. Otroci so tudi izdelali zobne ščetke in jih razstavili v garderobi vrtca. V tem istem sklopu so otroci razvrščali oblačila glede na letni čas, se igrali z različnimi oblačili, imeli igro vlog… Ob Tibetanskih vajah so se otroci sproščali, se umirjali in hkrati gibali. Izdelovali so senzorne stekleničke, čutne poti in se igrali z naravnim nestrukturiranim materialom.

V okviru dejavnosti Eko Bistra, so otroci s pomočjo strokovnih delavk pripravili Čajanko. Ob tem so spoznavali oz. utrjevali različne vrste rastlin, zelišč, ki jih uporabljamo za čaj. Zelišča so otroci nabrali, jih pripravili za pripravo čaja, nato pa okušali. Mlajši otroci so s pomočjo starejših pripravljali sadne solate in smoothije.

Tudi osebna higiena je eden izmed ključnih področij, dejavnosti pa zelo raznolike. S pomočjo slikopisa so otroci spoznavali pomen pravilnega umivanja rok. Pri tem so se srečali tudi z besedami mikrobi in bacili. S pomočjo različnega slikovnega materiala so spoznavali različne mikrobe in bacile. V likovni delavnici so le te ustvarili tudi sami, s slamico in obarvano vodo. Mlajši otroci pa so s pomočjo schaumi pene na zabaven način usvajali natančno umivanje.

Tudi narava in varovanje okolja sta zelo pomembna področja v sklopu katerega smo izvajali različne dejavnosti. V sklopu očiščevalne akcije kraja se je skupina otrok odpravila na čiščenje okoliškega gozda. Otroci so utrjevali ločevanje smeti preko didaktične igre Smetko. Čutno zaznavanje narave, vonjanje različnih travniških in gozdnih rastlin, poslušanje narave, tako vetra, grmenja kot tudi zvoke živali. Izdelovanje enostavnega herbarija.

Tako smo zaključili celoletni projekt, pri tem pa se trudili in otrokom podali nove, dobre, boljše vsebine, ki jim pomagajo rasti v srečne in zadovoljne osebe.

Koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu

Anja Herakovič Maček

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024