Aktualno

Uveljavljanje popusta zaradi odsotnosti otroka v času poletnih počitnic

20.05.2024

Obvestilo!

Spoštovani starši!

Sklep o popustih staršem pri plačilu vrtca (Uradni vestnik Občine Domžale št. 03/2023) določa, da se staršem za otroke, katerih zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom občine je Občina Domžale prizna popust zaradi daljše odsotnosti otroka v vrtcu v času poletnih počitnic v obdobju od 15. junija do 15. septembra.

Starši lahko v koledarskem letu za otroka uveljavljajo popuste pri plačilu zaradi odsotnosti otroka v času poletnih počitnic ali zaradi zdravstvenih razlogov v skupnem trajanju največ 2 meseca (npr. če starši v koledarskem letu uveljavljajo popust že zaradi 2 mesecev odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, ne morejo več uveljavljati popusta zaradi odsotnosti med poletnimi počitnicami ali obratno). Staršem se prizna popust zaradi daljše odsotnosti otroka v vrtcu v višini 50% njim določenega zneska plačila cene programa, brez stroškov živil.

Starši so uveljavljanje popusta zaradi odsotnosti otroka v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca, popust lahko uveljavijo le za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

Če starši pripeljejo otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene odsotnosti, se uveljavljanje popusta prekine oziroma starši do uveljavljanja popusta zaradi odsotnosti otroka niso več upravičeni.

Popust pri plačilu vrtca zaradi daljše odsotnosti otroka lahko koristijo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim staršem stalno bivališče v Občini Domžale. Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče izven občine Domžale, morajo pridobiti informacije o možnem koriščenju popustov oziroma rezervacij na svoji matični občini stalnega prebivališča.

Zaradi lažjega načrtovanja dela v poletnih mesecih prosimo, da Vlogo za uveljavljanje popusta pri plačilu vrtca zaradi odsotnosti otroka v času poletnih počitnic vrnete strokovnim delavcem v otrokovi skupini čimprej, oziroma najkasneje do 3. junija 2024.

Martina Pančur
ravnateljica 

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024