Aktualno

POZIV STARŠEM ZA ODDAJO VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

26.08.2022

NUJNO OBVESTILO!

Spoštovani!

KDO? Znižano plačilo vrtca (t.i. subvencija vrtca) lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Za otroke, katerih starši so tujci, se vlogo odda, če ima vsaj eden izmed staršev začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Vlogo vložijo tisti, ki to pravico za otroka uveljavljajo prvič, oziroma katerim je bila pravica do subvencije vrtca nazadnje zavrnjena. Od 01.12.2018 dalje namreč centri za socialno delo v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) sami podaljšujejo odločbe po uradni dolžnosti. Kar pomeni, da ko strankam odločbe potečejo, CSD naredi avtomatski preračun in stranke za to ne potrebujejo oddajati novih vlog, kar velja samo za že priznane pravice do znižanega plačila vrtca!

KAM? Vlogo vložite pri centru za socialno delo, kjer imate stalno bivališče oziroma kjer večina oseb dejansko biva (v kolikor imajo osebe v družini različna stalna prebivališča). Vložite jo lahko osebno, pošljete priporočeno po pošti ali jo oddate v elektronski obliki preko e-uprave.

KDAJ? Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Primer: Če bo otrok nastopil z vrtcem, dne 01.09.2022, se vloga za znižano plačilo vrtca vloži v mesecu avgustu 2022.

OBRAZEC: Predpisani obrazec je vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo kupite v knjigarni ali natisnete iz spletne strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za več otrok, ki so vključeni v vrtec, oddate eno samo vlogo.

V kolikor so družinski dohodki visoki in/ali če vloge ne oddate, se obračuna najvišji razred - to je 77% cene programa.

Vsako spremembo dejstev in okoliščin (sprememba vrste periodičnega dohodka, sprememba v številu oseb družinskih članov, sprememba stalnega bivališča, ipd.), je vlagatelj dolžan na CSD sporočiti v roku 8 dni po nastanku spremembe.

Izpis otroka iz vrtca, zaradi vpisa v osnovno šolo, se javi v primeru, če je v vrtec vpisanih več otrok-sorojencev.

Domžale, 1.8.2022

Ravnateljica:
Martina Pančur

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024