Aktualno

KORONAVIRUS

27.02.2020

SPOŠTOVANI!

KORONAVIRUS

Kot ste zasledili v sredstvih javnega obveščanja, je prišlo do pojava novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) tudi v naših sosednjih državah. Na Ministrstvu za zdravje spremljajo aktualno dogajanje povezano s koronavirusom in izdajajo ustrezna navodila. Zagotavljajo, da ima Slovenija pripravljene načrte, kako ukrepati, če se bo virus dejansko pojavil tudi pri nas.

V skladu z usmeritvami Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v Vrtcu Urša pripravili vse ukrepe, ki se nanašajo na poostreni Zdravstveno higienski režim in Načrt za zagotavljanje informiranja in nemotenega dela.

Otroci morajo v vrtec prihajati zdravi. Tako kot v vseh primerih bolezni morate vzgojitelje redno takoj obveščati o odsotnosti in razlogih za odsotnost, saj je zelo pomembna obveščenost nas vseh, ki vstopamo v vrtčevski prostor.

V nadaljevanju vam posredujemo Navodila za preprečavanje okužbe s koronavirusom.

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom velja enaka preventiva kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Najbolj učinkovita sta vsakodnevna preventivna ukrepa: natančno umivanje rok z vodo in milom ter higiena kašlja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje si lahko na njihovi spletni strani seznanite z najnovejšimi informacijami povezanimi z omenjenim virusom https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Priporočljivo pa je upoštevati tudi naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo rokez milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebn
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Do nadaljnjega smo omejili vse že načrtovane dejavnosti kjer se zadržujejo v večjih skupinah otroci in odrasli (Gregorjevo, predstavitve vzgojnega dela, obiski zunanjih deležnikov itd.), naprošamo vas tudi, da v skladu z varnostnim načrtom otroci ne prinašajo igrač od doma.

V kolikor bodo na NIJZ izbruh te bolezni v Sloveniji potrdili, bomo sprejeli nadaljnje ukrepe za zmanjševane tveganj okužb, o katerih vas bomo sproti obveščali.

Martina Pančur
ravnateljica

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2023