Aktualno

PROJEKT VARNO V PROMETU

22.05.2023

PRIREDITEV KOLESARČKI V VRTCU URŠA

PROJEKT VARNO V PROMETU

Vrtec Urša obiskuje 724 otrok. Eden izmed naših prioritetnih ciljev je vezan tudi na prometno vzgojo, ki jo uresničujemo preko projekta Varno v prometu, ki poteka na nivoju celotnega vrtca.

Zavedamo se pomena ozaveščanja otrok o različnih situacijah na področju prometne vzgoje, tekom predšolskega obdobja, zato to področje otrokom sistematično, strokovno in kontinuirano predstavljamo ves čas vključenosti v naš vrtec. Strokovni delavci skladno s postopnostjo, otrokom po skupinah predstavljajo različne dejavnosti na temo promet v obliki iger vlog, dramatizacij, likovnih, glasbenih, gibalnih dejavnosti, s katerimi jih ozaveščajo, in z njimi utrjujejo in tekom praktičnih prikazov krepijo veščine kulturnega vedenja v prometu, v vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu. Starejše skupine sodelujejo s Centrom za zaščito in reševanje Domžale in različnimi Prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini Domžale. Aktivni smo tudi v republiškem projektu Pasavček.

Šolsko leto se počasi zaključuje. V mesecu septembru bo osem skupin naših najstarejši otrok prestopilo šolski prag. Kot zaključek večletnega sodelovanja, učenja in raziskovanja na področju prometne vzgoje, so svoje aktivnosti zaključili z aktivnim sodelovanjem v Programu Kolesarčki, ki smo ga izvedli v četrtek in petek, 18.5.2023 in 19.5.2023, na parkirnem prostoru naše enote Urša, v sodelovanju s podjetjem Jumicar – Kolesarčki d.o.o.. Otroci so na predhodno pripravljenem poligonu uspešno opravili program, v okviru katerega so se preizkusili v vlogi voznika in pešca. Vozili so se po poligonu z vozili na nožni pogon, naučili pa so se tudi, kako pomembno je, da uporabljajo čelado, ki nas v prometu vedno varuje. V obeh vlogah so otroci upoštevali prometna pravila, postavljene znake, semafor. Pomembno je bilo, da so tekom poligona skrbeli za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Upoštevali so navodila in vozili počasi, niso prehitevali ostalih vozil, niti se niso vanje zaletavali. Vozniki so počakali, da pešci varno prečkajo cestišče in se tudi vedno ustavili, ko so na semaforju videli rdečo luč. Tekom celotnega programa so se otroci na njim prijeten in zabaven način, naučili kakšno naj bi bilo pravilno vedenje v prometu. Skozi celotno dejavnost so bili otroci zelo aktivni, videlo pa se je tudi kako razmišljajo, kaj storiti v določeni situaciji. Menim, da bodo izkušnje, ki so jih otroci dobili tekom dejavnosti, uporabljali v situacijah, ki jih bodo deležni kot aktivni udeleženci v prometu. Opaziti pa je tudi, da svoje na novo pridobljeno znanje že aktivno prenašajo v svojo igro.

Izvedbo programa Kolesarčki so nam omogočili sponzorji in donatorji katerim se v imenu otrok in zaposlenih iskreno zahvaljujem:

  • Računovodske storitve Osterman, Marija Osterman s.p.,
  • Foto studio Majhenič d.o.o.,
  • TU-VAL d.o.o..                                                                                                                                                                                                                                                        

Nuška Rožič, pomočnica ravnateljice

Domov   |   Aktualno   |   O vrtcu   |   Uprava   |   Svetovalna služba   |   Prehrana in zdravje   |   Kotiček za starše   |   Galerija   |   Zaposleni   |   Prijava   |   Registracija

© Vrtec Urša 2024